Blog mojej żony - zapraszam!!!

Nowości Strona główna KrakRower O mnie Plany Galeria Kontakt
Wyprawy rowerowe
   2006 r.
   2005 r.
   2002 r.
   2001 r.
   sierpień 2000 r.
   lipiec 2000 r.
   1999 r.
   1996 r.
   1995 r.
   1993 r.
   1992 r.
Podróże
   Indie 2015
Inne
   O podrożach
   Rower a GPS
   Licznik CM 414 M
   Ciekawostki
   O rumakach
   kumpli...
   ... i o moim
   Stare rowery
   Ankieta
   Książka gości
   LINKI
 
In Polish In English


Egzamin gimnazjalny - część matematyczno przyrodnicza

(wybrane pytania, o tematyce rowerowej; na czerwono moje zmiany)

 1. Uczestnicy wycieczki rowerowej potrzebują szczegółowej mapy. Najdokładniejsza będzie mapa w skali:


  A. 1:5 000             B. 1:10 000             C. 1:25 000             D. 1:50 000


 2. W wycieczce rowerowej uczestniczy 32 uczniów. Chłopców jest o 8 więcej niż dziewcząt. Ilu chłopców jest w tej grupie?
  A. 12             B. 16             C. 20             D. 24

 3. Wykres przedstawia zależność mocy mięśni rowerzysty od czasu jazdy na wybranym odcinku trasy. Ile razy moc męśni rowerzysty w chwili rozpoczęcia pomiaru jest większy od mocy jego mięśni w chwili 10 s?

  Rys. do pytania 3
  A. 2             B. 1.25             C. 0.8             D. 0.5


 4. Ahoj, baton, bimber i Daniellek zorganizowali wyścigi rowerowe. W tabeli podano czasy uzyskane przez chłopców.

  Ksywa chłopca   AHoj baton Bimber Daniellek
  Uzyskany czas    5 min 42 s   6 min 5 s   7 min 8 s   4 min 40 s 


  Ile czasu po zwyciezcy przybył na metę ostatni chłopiec?

  A. 1 min 2 s             B. 2 min 28 s             C. 3 min 8 s             D. 3 min 32 s


 5. Wykres przedstawia zależność siły mięśni każdego z dwóch rowerzystów od przebytej drogi. Na podstawie wykresu można stwierdzić, żeRys. do pytania 5

  A. AHoj i baton wykonali jednakową pracę.
  B. AHoj i baton nie wykonali żadnej pracy.
  C. baton wykonał dwa razy większą pracę niż AHoj.
  D. AHoj wykonał dwa razy większą pracę niż baton.


 6. Następnego dnia po wycieczce rowerzyści odczuwali bóle mięśni. Przyczyną tych dolegliwości był nagromadzony w mięśniach kwas mlekowy, powstający w wyniku

  A. oddychania tlenowego.
  B. oddychania beztlenowego.
  C. wymiany gazowej w tkankach.
  D. połączenia tlenu z hemoglobiną.


 7. Podczas trzydniowej wycieczki rowerowej KrakRower przejechał 39 km. Drugiego dnia pokonał dwa razy dłuższą trasę niż pierwszego dnia, a trzeciego o 5 km mniej niż pierwszego. Ile km przebył pierwszego dnia?

  A. 6             B. 11             C. 22             D. 28

 8. Bateria do rowerowej lampki wyczerpie się po godzinie, jeżeli będzie pobierany z niej prąd stały o natężeniu 8.1 [A]. Oblicz, jaki ładunek wtedy przepłynie. Wynik podaj w kulombach (1 C = 1 A s). Przez żarówkę lampki rowerowej zasilanej tą baterią płynie prąd stały o natężeniu 0.3 [A]. Po ilu godzinach używania tej latarki wyczerpie się bateria. Zapisz obliczenia.


Odpowiedzi znajdują się na dole stronyOdpowiedzi

 1. D
 2. C
 3. B
 4. B
 5. A
 6. B
 7. B
 8. Ładunek przepływający przez baterię w ciągu 1 godziny:
  q = I×t
  q = 8.1 [A] × 3600 [s] = 29160 [C]
  czas świecenia lampki:
  t = q/I
  t = 29160/0.3 [C/A=A×s/A=s] = 97200 [s] = 27 [h]


Żródło: Dziennik Polski, Nr 106 (18 202), Piątek, 7 maja 2004, str. 8 i 9

Ostatnia modyfikacja pliku: 25.10.2022, 22:57:28 CEST
Jesteś