Blog mojej żony - zapraszam!!!

Nowości Strona główna KrakRower O mnie Plany Galeria Kontakt
Wyprawy rowerowe
   2006 r.
   2005 r.
   2002 r.
   2001 r.
   sierpień 2000 r.
   lipiec 2000 r.
   1999 r.
   1996 r.
   1995 r.
   1993 r.
   1992 r.
Podróże
   Indie 2015
Inne
   O podrożach
   Rower a GPS
   Licznik CM 414 M
   Ciekawostki
   O rumakach
   kumpli...
   ... i o moim
   Stare rowery
   Ankieta
   Książka gości
   LINKI
 
In Polish In English


Egzamin gimnazjalny - cz matematyczno przyrodnicza

(wybrane pytania, o tematyce rowerowej; na czerwono moje zmiany)

 1. Uczestnicy wycieczki rowerowej potrzebuj szczegowej mapy. Najdokadniejsza bdzie mapa w skali:


  A. 1:5 000             B. 1:10 000             C. 1:25 000             D. 1:50 000


 2. W wycieczce rowerowej uczestniczy 32 uczniw. Chopcw jest o 8 wicej ni dziewczt. Ilu chopcw jest w tej grupie?
  A. 12             B. 16             C. 20             D. 24

 3. Wykres przedstawia zaleno mocy mini rowerzysty od czasu jazdy na wybranym odcinku trasy. Ile razy moc mni rowerzysty w chwili rozpoczcia pomiaru jest wikszy od mocy jego mini w chwili 10 s?

  Rys. do pytania 3
  A. 2             B. 1.25             C. 0.8             D. 0.5


 4. Ahoj, baton, bimber i Daniellek zorganizowali wycigi rowerowe. W tabeli podano czasy uzyskane przez chopcw.

  Ksywa chopca   AHoj baton Bimber Daniellek
  Uzyskany czas    5 min 42 s   6 min 5 s   7 min 8 s   4 min 40 s 


  Ile czasu po zwyciezcy przyby na met ostatni chopiec?

  A. 1 min 2 s             B. 2 min 28 s             C. 3 min 8 s             D. 3 min 32 s


 5. Wykres przedstawia zaleno siy mini kadego z dwch rowerzystw od przebytej drogi. Na podstawie wykresu mona stwierdzi, eRys. do pytania 5

  A. AHoj i baton wykonali jednakow prac.
  B. AHoj i baton nie wykonali adnej pracy.
  C. baton wykona dwa razy wiksz prac ni AHoj.
  D. AHoj wykona dwa razy wiksz prac ni baton.


 6. Nastpnego dnia po wycieczce rowerzyci odczuwali ble mini. Przyczyn tych dolegliwoci by nagromadzony w miniach kwas mlekowy, powstajcy w wyniku

  A. oddychania tlenowego.
  B. oddychania beztlenowego.
  C. wymiany gazowej w tkankach.
  D. poczenia tlenu z hemoglobin.


 7. Podczas trzydniowej wycieczki rowerowej KrakRower przejecha 39 km. Drugiego dnia pokona dwa razy dusz tras ni pierwszego dnia, a trzeciego o 5 km mniej ni pierwszego. Ile km przeby pierwszego dnia?

  A. 6             B. 11             C. 22             D. 28

 8. Bateria do rowerowej lampki wyczerpie si po godzinie, jeeli bdzie pobierany z niej prd stay o nateniu 8.1 [A]. Oblicz, jaki adunek wtedy przepynie. Wynik podaj w kulombach (1 C = 1 A s). Przez arwk lampki rowerowej zasilanej t bateri pynie prd stay o nateniu 0.3 [A]. Po ilu godzinach uywania tej latarki wyczerpie si bateria. Zapisz obliczenia.


Odpowiedzi znajduj si na dole stronyOdpowiedzi

 1. D
 2. C
 3. B
 4. B
 5. A
 6. B
 7. B
 8. adunek przepywajcy przez bateri w cigu 1 godziny:
  q = I×t
  q = 8.1 [A] × 3600 [s] = 29160 [C]
  czas wiecenia lampki:
  t = q/I
  t = 29160/0.3 [C/A=A×s/A=s] = 97200 [s] = 27 [h]


rdo: Dziennik Polski, Nr 106 (18 202), Pitek, 7 maja 2004, str. 8 i 9

Ostatnia modyfikacja pliku: 11.07.2024, 20:59:15 CEST
Jesteś

gościem od 1.06.2000.
Dziękuje.
Napisz do autora strony
e-mail
... ... Follow me on Strava Blog mojej żony - zapraszam!!! Aktualizacja
12.07.2024
Copyright © 1999-2024 - Łukasz Zieliński. All Rights Reserved.